top of page

2014. gada 10. maijs. Jauniešu apmaiņa Itālijā. 5. diena. Pasta, pasta, pasta!!!

Itāļu virsvadībā pašrocīgi tapa pat īsta pasta!! Cita garša!

bottom of page